Recipients of the First-year Julia Dale Prize

2020

 • Anni Chen
 • Yi Li
 • Yijia Liu
 • Grace Qi
 • Zeyu Shen
 • William Zhao

2019

 • Tony Sun
 • Norah Tan
 • Haoyang Yu

First -Year Julia Dale Award recipients 2019
2019: Tony Sun, Haoyang Yu, Norah Tan

2018

 • Joey Li
 • Jianyou Wang
 • Xunjing Wei

2017

 • Alex Damian
 • Zhenhua Liu
 • Cheryl Xueying Wang

2016

 • David Geng
 • Weiyao Wang

Honorable Mention

 • Daniel Chai
 • Irina Cristali
 • Xiaoling Liu
 • Neil Luo
 • Vishnu Menon
 • Annie Yuanling Wang
 • Yumin Zhang

2015

 • Feng Gui
 • Brandon Ho
 • Oscar Li
 • Gehua Tong

2014

 • Jacob Lettie
 • Derrick Nowak
 • Tony Qiao
 • Liaowang Zou

2013

 • Lindsey Brown
 • David Builes
 • Kyle Casey
 • Kim Lien Hoang
 • Alexandru Milu
 • Michael Ogez
 • William Victor
 • Zhitao Rex Ying
 • Ziquan Yang

2012

 • David Hemminger
 • Leslie Lei Lei
 • Eugene Rabinovich

2011

 • Joseph Graves
 • Daniel Stern
 • Youngjik Yang

2010

 • Michael Banaszek
 • James Mallernee
 • TongTong Zhan

2009

 • Vivek Bhattacharya
 • Veronica Ciocanel
 • Ana Maria Tenekedjieva

2008

 • Mikhail Lavrov
 • Tanawit Sae Sue